Till Anders hemsida Dagens bild
Dagens bild 2004-06-08

<< 2004-06-08 09:29:39 >>

Rasmus kollar in Venuspassagen från Johannisbergs flygplats.

2004-06-05 19:13:182004-06-06 08:37:212004-06-06 22:11:25


Dagens bild som RSS
Om upphovsrätt
SONY
DSC-U30
2003

2004
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019