Till Anders hemsida Dagens bild
Dagens bild 2005-04-03

<< 2005-04-03 06:41:42 >>

Södersjukhusets helikopterlandningsplats.

2005-04-01 18:04:052005-04-02 07:20:082005-04-03 04:21:44


Dagens bild som RSS
Om upphovsrätt
SONY
DSC-U30
2003

2004

2005
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019