Till Anders hemsida
Upphovsrätt
  • Bilder på Anders hemsida märkta med Foto: Anders Hultman får användas enligt Creative Commons-licensen by-nc-sa vilket innebär att du får kopiera, sprida och bearbeta dem för icke-kommersiellt bruk, på villkor att fotografens namn anges och att eventuella bearbetningar också publiceras under denna licens.
  • Icke-kommersiellt innebär sådant du inte gör inom ramen för din yrkesroll, eller för att tjäna pengar på annat sätt.
  • Vill du använda någon bild i kommersiellt syfte eller på något annat sätt som inte tillåts av ovanstående licens, kontakta mig för prisuppgift. Pris för kommersiell publicering baseras på räckvidd och typ av publicering. Otillåtet kommersiellt utnyttjande kommer att efterfaktureras enligt praxis.
  • Bilder tagna av andra personer än Anders Hultman ägs av respektive upphovsman, och får endast användas efter tillstånd från dem.