Till Anders hemsida Sten - sax - påse
Regler
Spelet sten, sax och påse spelas av två spelare. Båda knyter sin ena hand och slår tre gånger i luften medan de räknar "ett två tre" högt. På det fjärde slaget visar de båda varsitt tecken: Sten, sax eller påse.

 Påse vinner över sten eftersom påsen kan gömma stenen.

 Sten vinner över sax eftersom stenen gör saxen slö.

 Sax vinner över påse eftersom saxen kan klippa sönder påsen.

Om båda spelarna visar samma tecken blir det oavgjort.

Spela på webben
Att spela sten, sax och påse på webben liknar att spela i verkligheten. Du väljer vilket tecken du vill visa, räknar "ett två tre" högt och trycker på "NU!"-knappen. På detta sätt visar du datorn som du spelar emot det tecken du valt att spela. Datorn visar dig vem som vann, och erbjuder dig att spela en gång till.