Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Guldbron lastas av
Förra bilden
N 59°19'15" E 18°4'20"
Nästa bild