Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Guldbron lastas av
Förra bilden
N 59°19'7" E 18°4'40"
Nästa bild