Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Ånglok på Värtabanan december 2002

Alla på en sida
Med miniatyrer