Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Kefalonia september 2000

Alla på en sida
Med miniatyrer