Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Smalltalk-picnic på Kungsholms strand 2003-05-14

Alla på en sida
Med miniatyrer