Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Vigelandsparken, Oslo, 1997-04-16

Se även parkens egen hemsida

Alla på en sida
Med miniatyrer