Till Anders hemsida Boksnack
Boksnack med Anders Hultman


Oscar Pripp & Magnus Öhlander: "Fallet Nogger black: antirasismens gränser"
Agora, 2008

När GB Glace våren 2005 lanserade glassen Nogger Black, en lakritsversion av den klassiska nougatglassen Nogger, gick organisationen Centrum mot rasism strax därpå ut med en uppmaning till köpbojkott. CMR ansåg att reklamen för glassen var rasistisk. Speciellt gällde det den graffiti-inspirerade logotypen och en bild med texten "Nogger + lakrits = sant" skrivet med vit krita på svart asfalt.

Dels menade man att själva namnet "Nogger" var uttryck för så kallad race-baiting där man genom ljudlikhet och ordvitsar dolde att man egentligen menade "nigger". Dels menade man att detta förstärktes genom att logotypen och reklambildens gatuklotter skulle syfta på "svart" graffitikultur.

Debatten som följde blev vild och spretig och många tyckte att CMR:s protester var löjliga. Man framhöll kraftfullt att namnet Nogger syftar på nougat och inget annat.

I boken "Fallet Nogger black" har Pripp och Öhlander analyserat denna debatt och funnit en hel del dold rasism under den förmodat vänliga svenska ytan. På ett mycket förtjänstfullt sätt blottlägger de hur vardagsrasism och omedvetna rasistiska strukturer fungerar. De drar paralleller till att ord som "negerbollar" ibland försvaras på liknande sätt, med påståendet att "neger" rätt och slätt betyder "svart" och inte är rasistiskt menat.

Denna del av Pripp & Öhlanders argumentation är tankeväckande och avslöjande, och visar att det finns en väldigt snäv syn på vad som är "riktig" rasism i Sverige. Många är blinda för att även helt vardagliga företeelser kan vara bärare av rasistiskt tankegods. Vad namnen på bakverk som negerbollar och negerkyssar och bollspel som nigger syftar på går inte att dribbla bort, och det är självklart rimligt att undvika dessa ord. Att hänvisa till en förmodat ursprunglig betydelse hos ordet "neger" är såklart nonsens. Även om ordet "från början" betydde "svart" på ett neutralt sätt så har det blivit belastat senare och det går faktiskt inte att bortse ifrån.

Dock finns det en central tes i boken som jag inte kommer runt: Den oreflekterade kopplingen nogger-nigger. För när blev Nogger belastat? Klassiska Nogger har funnits sedan 1978 utan att någon reagerat, och Nogger har aldrig tidigare varit kopplat till någon form av rasism. Nogger och nigger är faktiskt två helt olika ord. Jag tycker att Pripp och Öhlander tar språnget mellan två ljudlika, men helt separata, ord alldeles för lättvindigt.

Lika oreflekterad är kopplingen gatukultur-graffiti-svart. Graffiti i Sverige är inget "svart" fenomen. Det är inte svarta ungdomar som i högre utsträckning än andra som målar, såvitt jag vet. Kritstrecken på asfalten associerar jag dessutom snarare till dagisbarn än till "farliga" ungdomar.

Frågan om negerbollar och negerkyssar och frågan om Nogger Black är två helt olika diskussioner.

Av Anders Hultman, juli 2008.

< Förra boken | Nästa bok >
Till listan över böcker

Ceci n'est pas
un blogg.

I Boksnack skrev jag om de böcker jag läste 2005--2009.

RSS

Om upphovsrätt