Till Anders hemsida
Fri programvara
Fri att använda och modifiera enligt GNU General Public Licence.
 • White album
  CGI-baserat system för att göra egna digitala fotoalbum (skrivet 2000--2002).
  Mer information samt källkod här.

 • mail2url
  System för att fånga upp filbilagor som skickas till en mailinglista och publicera dem på en webbsida (skrivet 2002--2005).
  Mer information samt källkod här.

 • exifcleaner
  Program som gör bildfiler från digitalkameror mindre genom att dels ta bort MakerNote-delen, dels ta bort tomma sektioner ur Exif-delen, samtidigt som övrig Exif-metadata behålls. Minskar filstorleken med mellan 400 och 55.000 bytes beroende på kameramodell (skrivet 2004-2005).
  Mer information samt källkod här.

Enkla CGI-program
Några små, enkla CGI-program jag skrivit 1995--1998.
Fria att använda och modifiera enligt GNU General Public Licence.
 • Sten, Sax och Påse. Interaktivt webbspel (augusti 1996).
  Hämta källkoden (31 kb, tar-fil komplett med bilder etc). Spela spelet.
 • Generellt frågetävlingsprogram. Bara en skiss. Kan utvecklas mycket mer (juli 1996).
  Hämta källkoden (4,8 kb). Prova programmet.
 • Skvallerping. Låter besökare på din webbsida se om du är på jobbet (1995).
  Hämta källkoden (1,1 kb).
 • ExpiRed. Sätter bilden [nytt] vid en länk. Bilden försvinner automatiskt när sidan som länken leder till inte längre är ny (december 1996).
  Hämta källkoden (1,4 kb). Mer information samt exempel på lämpliga bilder.
 • Logga dina besökare. Registrerar datum, tid, anropande dator och webbläsarversion för besökare på din webbsida. Lämpligt för dem som inte har tillgång till webbserverns egna loggfiler (skrivet 1996 och förbättrat 1998).
  Hämta källkoden (3 kb).
 • Dagbok på nätet. Formulärstyrt publiceringssystem (skrivet 1997 och förbättrat 1998).
  Hämta källkoden (18 kb, tar-fil med tre CGI-program som sköter visning, inläggning respektive redigering).

Typsnitt för Macintosh
 • Facit Privat (188 kb).
  Text från skrivmaskinen Facit Privat inscannad och bearbetad av Anders Hultman i september 1994. Postscript typ 1.

 • Torpedo (159 kb).
  Text från skrivmaskinen Torpedo inscannad och bearbetad av Anders Hultman maj--oktober 1994. Postscript typ 1.

 • Segment (24 kb).
  Linjeritat typsnitt som ska efterlikna en segmentdisplay. Av Anders Hultman juni 1994. Postscript typ 1.

Behändiga små hack för Macintosh

Alternativa tangentbord (26 kb). Mappar om Macens tangentbord så att å, ä, ö och andra s.k. 8-bitarstecken blir rätt på webbsidor och icke-mac-system.
Svensk 7-bit: För dem som skriver email och news på eller till 7-bitarssystem.
Svensk ISO Latin-1: För webbsidesmakare och dem som loggar in på Unix-system.
Svensk PC-8: För dem som loggar in på PC-baserade BBS:er.

I paketet ingår även Flaggan i topp av Jakob Engblom (17 kb). Smidigt för dig som ofta växlar mellan olika tangentbordslayouter.

Datalänkar