Till Anders hemsida Film
Koppling på Lidingöbanan

Koppling på Lidingöbanan
2013-06-18

Ett tvåvagnarståg blir trevagnars.
Station AGA sista veckan med gamla vagnarna.

Mer film...