Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Veterantåg på Nynäsbanan 2001-09-30

Bild nummer 1

Ångtåget kommer till Älvsjö

Bild nummer 2

Ångtåget kommer till Älvsjö

Bild nummer 3

Älvsjö station

Bild nummer 4

Älvsjö station

Bild nummer 5

Älvsjö station

Bild nummer 6

Passagerarna kliver ombord

Bild nummer 7

Passagerarna står på de öppna plattformarna i vagnens ändar

Bild nummer 8

Passagerarna står på de öppna plattformarna i vagnens ändar

Bild nummer 9

Västerhaninge station

Bild nummer 10

Bild nummer 11

Skuggan av röken

Bild nummer 12

Ösmo station

Bild nummer 13

Ösmo station

Bild nummer 14

Nynäs gårds hållplats

Bild nummer 15

Nynäshamns station

Bild nummer 16

D-lok från 1943

Bild nummer 17

D-lok från 1943

Bild nummer 18

Bild nummer 19

Veteranvagnar som gått på Nynäsbanan
I bakgrunden: ett Rapid-lok från Inlandsbanan

Bild nummer 20

Interiör från veteranvagn

Bild nummer 21

Interiör från veteranvagn

Bild nummer 22

"Öppna ej förrän tåget stannat"

Bild nummer 23

Reglage för kupévärmen

Bild nummer 24

Ånglok vid Nynäs Gård

Bild nummer 25

Anders kör ånglok

Bild nummer 26

Anders kör ånglok

Bild nummer 27

Lokstallarna och bussgaraget vid Nynäs Gård

Bild nummer 28

Lokstallarna vid Nynäs Gård
Det blåa loket i mitten är det dieselelektriska loket SNJ ÄF 10, och det bruna loket till höger heter SJ Z49 192

Bild nummer 29

Paula i maskinrummet ombord på det dieselelektriska loket SNJ ÄF 10
Loket har en 6-cylindrig Frichs-diesel

Bild nummer 30

Veteran-eltåget kommer till Nynäs Gård

Bild nummer 31

Ösmo station

Bild nummer 32

Restaurangvagnen

Bild nummer 33

Framme på Stockholms Central

Bild nummer 34

Framme på Stockholms Central

Bild nummer 35

Om upphovsrätt