Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Citybanans tunnel

Bild nummer 1

Nedfarten till järnvägstunneln.

Bild nummer 2

Bild nummer 3

Spåret från Södra station.

Bild nummer 4

Kontaktskena i taket.

Bild nummer 5

Tunnelfotograf i hjälm och väst.

Bild nummer 6

Bild nummer 7

Bild nummer 8

In under Riddarfjärden.

Bild nummer 9

Bild nummer 10

Bild nummer 11

Ljussättning med havstema.

Bild nummer 12

Bild nummer 13

Bild nummer 14

Bild nummer 15

Bild nummer 16

Här sköts sista sprängskottet.

Bild nummer 17

Bild nummer 18

Bild nummer 19

Framme vid maskinerna är det stopp.

Bild nummer 20

I servicetunneln.

Bild nummer 21

Bild nummer 22

Bild nummer 23

Bild nummer 24

Ute igen!

Om upphovsrätt