Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Gotlands Hesselby Järnväg, juni 2002

Bild nummer 1

Stationshuset Hesselby i Dalhem.

Bild nummer 2

Utflyktståget.

Bild nummer 3

Bild nummer 4

Utsikt bakåt från sista vagnen.

Bild nummer 5

Interiör från en av vagnarna.

Bild nummer 6

Entusiasterna står ute på plattformarna.

Bild nummer 7

Bild nummer 8

Spåret slutar vid hållplatsen Eken, en kilometer bort.

Bild nummer 9

Bild nummer 10

Bild nummer 11

Tillbaka till Hesselby.

Bild nummer 12

Bild nummer 13

Stationsområdet och lokstallet.

Bild nummer 14

Bild nummer 15

Bild nummer 16

Järnvägens utbredning på 50-talet.

Om upphovsrätt