Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Dressin i Vadstena augusti 2008

Bild nummer 1

Bild nummer 2

På med väskorna och ut på spåret.

Bild nummer 3

Bild nummer 4

Stationsområdet.

Bild nummer 5

Bild nummer 6

Bild nummer 7

Ut på linjen österut.

Bild nummer 8

Bild nummer 9

Bild nummer 10

Bild nummer 11

Bild nummer 12

Bild nummer 13

Bild nummer 14

Bild nummer 15

Kolla, ett äppleträd!

Bild nummer 16

Bild nummer 17

Bild nummer 18

Bild nummer 19

Fotoläge (1).

Bild nummer 20

Bild nummer 21

Bild nummer 22

Fotoläge (2).

Bild nummer 23

Kan man röka svamp?

Bild nummer 24

Bild nummer 25

Äppelplockning i farten.

Bild nummer 26

Äppelplockning i farten.

Bild nummer 27

Bild nummer 28

Bild nummer 29

Bild nummer 30

Bild nummer 31

Möte i monsunen.

Bild nummer 32

Aska station är ungefär så långt man kommer.

Bild nummer 33

Här står några vagnar uppställda.

Bild nummer 34

Spåret korsas av en liten privat järnväg med ännu smalare spårvidd.

Bild nummer 35

Rälsen är tillverkad 1892.

Bild nummer 36

Bild nummer 37

Bild nummer 38

Bild nummer 39

Bild nummer 40

"Kom och skriv mig det på näsan, den som vågar!"

Bild nummer 41

Stationsområdet med Vadstena Slott i bakgrunden.

Om upphovsrätt