Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Jormlien augusti 2002

Bild nummer 1

Huset och ladugården från sjön.

Bild nummer 2

Gårdsplanen och ladugården.

Bild nummer 3

Gårdsplanen och ladugården.

Bild nummer 4

Storklumpen och Lillklumpen.

Bild nummer 5

Lill-Jorm.

Bild nummer 6

Lill-Jorm.

Bild nummer 7

Storklumpen och Lillklumpen.

Bild nummer 8

Huset.

Bild nummer 9

Klumplidklumpen, förebilden för Jätten Jorm i berättelsen om Dunderklumpen.

Bild nummer 10

Bild nummer 11

Jormvattnet och Klumplidklumpen sedd från Jormliklumpen.

Bild nummer 12

På Jormliklumpen.

Bild nummer 13

Ladugården (detalj).

Bild nummer 14

Ladugården (detalj).

Bild nummer 15

Maria släpar på störar.

Bild nummer 16

Bild nummer 17

Lill-Jorm och Jormliklumpen sett från Östra Jormvattnet/Korpens Öga.

Bild nummer 18

Lill-Jorm och Jormön sett från Östra Jormvattnet/Korpens Öga.

Bild nummer 19

Klumplidklumpen.

Bild nummer 20

Lill-Jorm och Jormön.

Bild nummer 21

Om upphovsrätt