Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Merkuriuspassagen

Bild nummer 1

Merkuriuspassagen. En sol, en planet och två solfläckar.

Om upphovsrätt