Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Oceanbus

Bild nummer 1

Start från Strömgatan.

Bild nummer 2

Först som buss...

Bild nummer 3

Bild nummer 4

Bild nummer 5

...fram till stranden...

Bild nummer 6

...och sen som båt.

Bild nummer 7

Kaptensmössan på!

Bild nummer 8

Bild nummer 9

Under Djurgårdsbron.

Bild nummer 10

Titta, en svan!

Bild nummer 11

Om upphovsrätt