Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Oceanbus

Bild nummer 1

Start från Strömgatan.
Visa på karta

Bild nummer 2

Först som buss...
Visa på karta

Bild nummer 3

Visa på karta

Bild nummer 4

Visa på karta

Bild nummer 5

...fram till stranden...
Visa på karta

Bild nummer 6

...och sen som båt.
Visa på karta

Bild nummer 7

Kaptensmössan på!
Visa på karta

Bild nummer 8

Visa på karta

Bild nummer 9

Under Djurgårdsbron.
Visa på karta

Bild nummer 10

Titta, en svan!
Visa på karta

Bild nummer 11

Visa bildernas positioner på en karta

Om upphovsrätt