Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Östra Södermanlands Järnväg, maj 2005

Bild nummer 1

Taxinge-Näsby station.

Bild nummer 2

Taxinge-Näsby station.

Bild nummer 3

Rälsbuss från 1950-talet.

Bild nummer 4

Förarplatsen.

Bild nummer 5

Bild nummer 6

Bild nummer 7

Hedlandet hållplats.

Bild nummer 8

Utsikt framåt.

Bild nummer 9

Smalspårets gamla bro.

Bild nummer 10

Infartssignal.

Bild nummer 11

Framme i Läggesta.

Bild nummer 12

Bild nummer 13

TIM-trafiken på sin höga bro.

Bild nummer 14

Påfyllning med diesel.

Bild nummer 15

Klart för start.

Bild nummer 16

Samtidig avgång med ånglokståget.

Bild nummer 17

Bild nummer 18

Bild nummer 19

Spåren svänger av åt varsitt håll.

Bild nummer 20

Rälsbussen inuti.

Bild nummer 21

Bild nummer 22

Kamerorna rasslar.

Bild nummer 23

Bild nummer 24

Tillbaka i Taxinge-Näsby.

Bild nummer 25

Om upphovsrätt