Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Rättbussen 2014-06-22

Bild nummer 1

Utifrån

Bild nummer 2

Främre delen

Bild nummer 3

Bakre delen med bar och musikanläggning

Bild nummer 4

Framåt

Bild nummer 5

Förarplatsen

Om upphovsrätt