Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Smalltalk-picnic på Kungsholms strand 2002-05-13

Bild nummer 1

Jennie, Henrik, Jenny

Bild nummer 2

Petra, Hanna, Pontus, Henke

Bild nummer 3

Henke, Stina, Bo, Jennie

Bild nummer 4

Thomas, Hanna, Pontus, Henke

Bild nummer 5

Jenny, Petra

Bild nummer 6

Jenny, Petra

Bild nummer 7

Thomas, Hanna, Pontus, Henke

Bild nummer 8

Thomas, Hanna (skymd), Pontus, Henke

Om upphovsrätt