Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
Vansbro 2005-07-08

Bild nummer 1

Inlandsbanan söderut.

Bild nummer 2

Inlandsbanan söderut. 149 km till Kristinehamn.

Bild nummer 3

Västerdalbanan västerut.

Bild nummer 4

Inlandsbanans och Västerdalbanans kilometertavlor i samma bild.

Bild nummer 5

Västerdalbanan till vänster, Inlandsbanan till höger.

Bild nummer 6

Infartssignal.

Bild nummer 7

Här är Inlandsbanans spår kapat.

Bild nummer 8

Bild nummer 9

Tåget mot Malung.

Bild nummer 10

Utfartssignal österut.

Bild nummer 11

Västerdalbanan till vänster, Inlandsbanan till höger.

Bild nummer 12

Spårspärr på Inlandsbanan.

Om upphovsrätt