Till Anders hemsida Sök bild:
Fler album
London juli 2022
Förra bilden
Bild 2 av 60
Nästa bild


Det enda som telefonkioskerna används till numera är som fotorekvisita.

Gå till bild nr

Alla på en sida
Lista som text

Om upphovsrätt